logo

Ställ en fråga

Ange en rubrik som kort beskriver frågan.

Frågan du ställer i Frågepanelen kan
läsas av alla andra som besöker Frågepanelen. Detta
gäller också politikernas svar. (Om du vill ställa en
fråga till en politiker som du inte vill att någon annan ska
läsa, så skriv ett e-postbrev direkt till berörd politiker och
ej via Frågepanelen).

För att kunna ställa en fråga måste du uppge din e-postadress.
E-postadressen publiceras inte på frågepanelen, där kan du välja
om du vill använda en signatur eller skriva ditt namn. Observera
att ditt namn eller signatur blir publicerat tillsammans med inlägget.

Håll dig till ett ämne. Har du frågor som rör flera
områden, t ex skola och stadsmiljö, så skickar du dessa
som två separata frågor.

Frågan granskas av moderator innan den skickas vidare
till politikerna. Vi förbehåller oss rätten att ta bort
olämpliga eller oseriösa frågor.

Vi har som ambition att svara på din fråga inom en vecka.

Min fråga

Skriv in koden från bilden ovanför
Ställ frågan till:
Obligatoriska fält är markerade med *