logo

Frågor och svar

Här lagras alla frågor och svar som publicerats. Använd sökformuläret för att hitta det du söker eller bläddra dig fram.

Du sökte efter frågor David Örnberg besvarat.
  • Föregående
  • Visar 1 till 5 av 338
  • Nästa
Vad tänker politikerna göra åt den störande musiken från Mora Norets köpcentrum vid MAX. Dessa störningar pågår varje fredag och lördag från tidig kväll till tidig morgon...
Visa fråga och svar (3) Visa dialog (0)
Varför snöröjs inte vid de fina orieterings vid infarterna till MORA. Efter mycket om o men har det kommit upp: VÄLKOMMEN på tavlorna. Kan det vara vår kommunchef som l...
Visa fråga och svar (1) Visa dialog (1)
Varför redovisar inte vissa personer i Frågepanelen frågor som ställs? Ställde fråga ang. Noret-bron väg 45/70, nov 2016 Är det bara Anna Hed och David Örnberg som har ...
Visa fråga och svar (1) Visa dialog (0)
Hej har ej fått sjukpengar fått till svar att överklaga !!. gjort detta. sedan 7 månader ej fått svar på detta och ej fått sjukpeng . överläkare och chefsläkare m.m. ...
Visa fråga och svar (2) Visa dialog (0)
Till ALLA Politiker och ansvariga tjänstemån i Mora kommuns organisation! Vad händer med väg 45/70? Överfart Österdalälven? Är alla politiska möjligheter uttömda ...
Visa fråga och svar (2) Visa dialog (0)
  • Föregående
  • Visar 1 till 5 av 338
  • Nästa