Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2018-08-23

Sammanträde 2018-08-23

Datum
Klockan
14:00
Plats

2 Förslag till informationsbroschyr till nya politiker (beslutsärende). Sammanställning av yttranden över remiss av nya riktlinjer för de fyra råden (Kf).

3 Fråga från tillgänglighetsrådet om politikers medverkan vid "Så funkar vi"-dagen.

4 Fråga från tillgänglighetsrådet om allmänpolitisk debatt om tillgänglighetsfrågor.

5 Svar på interpellationer i fullmäktiges protokoll.

6 Uppföljning av aktivitet i kvarteret Uven för att höja valdeltagandet.

7 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning

§16 Svar på interpellationer i fullmäktiges protokoll

§17 Uppföljning av aktivitet i kvarteret Uven för att höja valdeltagandet