Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-08-27

Sammanträde 2018-08-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

1 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

2 . Inlämnande av medborgarförslag.

3 . Svar på motionen Låt rent vatten bli kommunens signum.

4 . Revidering av förbundsordning för Sydarkivera.

5 . Årsredovisning för Sydarkivera 2017.

6 . Ansvarsfrihet för Sydarkivera 201.

7 . Avgiftsreglemente för kopiering av allmänna handlingar.

8 . Policy för internationellt arbete.

9 . Valärende - socialnämnden (L).

10 . Valärende - kultur- och fritidsnämnden (C).

11 . Redovisning av meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kungörelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (315 kb)

§80 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§81 Inlämnade motioner och interpellationer

§82 Inlämnade medborgarförslag

§89 Valärende ­ Socialnämnden

§90 Valärende ­ Kultur- och fritidsnämnden

§91 Meddelande till kommunfullmäktige