Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-11-05

Sammanträde 2018-11-05

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Svar på motion om utbildning i etik och moral inom socialnämnden.

4 . Svar på interpellation om utbildning till undersköterska.

5 . Inlämnande av medborgarförslag.

6 . Tilläggsanslag för förstudie för årskurs 7-9 skola vid Hjortsbergsskolan/Haraberget.

8 . Inrättande av gemensam överförmyndarnämnd

9 . Riktlinjer för alkoholservering.

10 . Redovisning av obesvarade motioner.

11 . Redovisning av medborgarförslag april-september 2018.

12 . Val av presidium i kommunfullmäktige.

14 . Meddelanden.

Vice ålderspresident Kerstin Wiréhn (V) Kallelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (336 kb)

§102 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§103 Inlämnande av motioner och interpellationer

§105 Svar på interpellation om utbildning till undersköterska

§106 Inlämnande av medborgarförslag

§110 Riktlinjer för alkoholservering

§111 Redovisning av obesvarade motioner

§112 Redovisning av medborgarförslag april-september 2018

§113 Val av presidium i kommunfullmäktige.