Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-08-28

Sammanträde 2017-08-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Barn- och utbildningsnämnden redovisar sin verksamhet.

2 . Rapportering av revisionsgranskning av kommunens arbete med skydd av dricksvattentäkt samt planering för reservvatten.

3 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Inlämnande av medborgarförslag.

6 . Svar på motion om validering av sjukvårdsbiträde till undersköterskor.

7 . Revidering av lokalt samverkansavtal FAS 05.

8 . Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente med anledning av den nya lagen om elektroniska cigaretter.

9 . Revidering av föreskrift med riktvärden: Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter vid anslutning till kommunalt avlopp.

10 . Revidering av kommunalt regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst.

11 . Förvärv av aktier i Inera AB.

12 . Bokslut för donationsfonder 2016.

13 . Valärende - H Pettersson (SD).

14 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (346 kb)

§75 Information Ordförandena i barn- och utbildningsnämnden redovisar aktuella frågor i sin verksamhet.

§76 Rapportering av revisionsgranskning av kommunens arbete med skydd av dricksvattentäkt samt planering för reservvatten

§77 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§78 Inlämnande av motioner och interpellationer

§79 Inlämnande av medborgarförslag

§80 Svar på motion om validering av sjukvårdsbiträden till undersköterskor

§81 Revidering av lokalt samverkansavtal (FAS 05)

§82 Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente

§83 Revidering av föreskrift med riktvärden: råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter vid anslutning till kommunalt avlopp, Ljungby kommun.

§84 Revidering av reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst

§85 Förvärv av aktier i Inera AB

§86 Bokslut för donationsfonder 2016

§87 Valärende H Pettersson (SD)