Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-03-13

Sammanträde 2018-03-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Revidering av Vindkraftplan (Kf.)

3 Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna (Kf)

4 Yttrande över förslag till Plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län under perioden 2018-2020, Länsstyrelsen i Kronobergs län (Ks).

5 Yttrande över översiktsplan Värnamo kommun, (Ks)

6 Utbetalning av partistöd 2018 (Kf)

7 Resultatbalansering från 2017 till 2018, (Ks)

9 Val av ny ledamot och vice ordförande i personal- och arbetsmarknadsutskottet efter M Åberg Johansson (S)

10 Val av ny ordinarie kommunrepresentant för Ljungby kommun i Winnet Kronoberg efter M Åberg Johansson (S)

11 Samordning av personalstrateger (Ks)

12 Kommunikationsavdelning (Ks)

13 Redovisning av meddelanden.

14 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(1) Kommunstyrelsen