Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-06-02

Sammanträde 2015-06-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Godkännande av slutrapport från elfordonsprojektet Green Charge Sydost.

3 Beslut om utdelning av medel ur Dahlin-fonden.

4 Svar på motion om information vid tillsättning av god man och kontaktfamiljer.

5 Svar på motion om skollokaler i Ljungby tätort.

6 Sätt upp en skylt med Linnéuniversitetet på Garvarens tak.

7 Svar på motion om trygghetsboende vid Åbrinken.

8 Svar på motion om att låta Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende.

9 Försäljning av fastigheten Lamellen 15 "Truckhallen". Beslut om borgen.

10 Hyreskontrakt Restaurang Ljungby Arena

11 Begäran om tillägg av investeringsmedel i 2015 års budget för projekt om- och tillbyggnad av Ljungby Arena.

12 Revidering av vindkraftsplanen.

13 Omfördelning av investeringsmedel till bowlingmaskiner.

15 Revidering av Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning.

16 Information om nytt Leader program och nybildad Leader förening.

17 Budget och skuldrådgivning.

22 Nytt från Region Kronoberg.

23 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (137 kb)

§84 Fastställande av dagordning

§85 Godkännande av slutrapport från elfordonsprojektet Green Charge Sydost

§86 Beslut om utdelning av medel ur Dahlin-fonden

§87 Svar på motion om information vid tillsättning av god man och kontaktfamiljer

§88 Svar på motion om skollokaler i Ljungby tätort

§89 Sätt upp en skylt med Linnéuniversitetet på Garvarens tak Svar på medborgarförslag

§90 Svar på motion om trygghetsboende vid Åbrinken

§91 Svar på motion om att låta Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende

§92 Försäljning av fastigheten Lamellen 15 "Truckhallen" Beslut om borgen

§93 Hyreskontrakt Restaurang Ljungby Arena

§94 Begäran om tillägg av investeringsmedel i 2015 års budget för projekt om- och tillbyggnad av Ljungby Arena

§95 Revidering av vindkraftsplanen

§96 Omfördelning av investeringsmedel till bowlingmaskiner

§97 Svar på motion om nattis

§98 Revidering av Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning

§99 Ansökan om medel ur social investeringsfond

§100 Informationsärenden

§101 Redovisning av meddelanden