Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-06-07

Sammanträde 2016-06-07

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Godkännande av byggnation av fastighet i kvarteret Sländan (Kf).

3 Svar på motion gällande stölder inom äldreomsorgen (Kf).

4 Svar på motion "Renovera Askakens badplats i Lidhult" (Kf).

5 Svar på motion om privata bås för omklädning i simhallen (Kf).

6 Överföring av investeringsmedel för inköp av belysning till friidrottsarenan Sunnerbovallen (Ks).

7 Försäljning av IHD Industrihotell AB (Kf).

8 Begäran från tekniska nämnden om omprioritering av projekt inom gatuavdelningen samt omfördelning av investeringsbudget för verksamhetsåret 2016 (Ks).

9 Utnyttjande av kommunstyrelsens oförutsedda till höghastighetsprojektet (Ks).

10 Budget 2017, plan för 2018-2021 (Kf).

11 Verksamhetsplan för försäljning av kommunal lös egendom (Ks)

12 Inköp av fairtradeprodukter (Ks).

13 Yttrande över vägplan E4 Ljungby-Toftanäs - granskningshandling (Ks).

14 Yttrande över Älmhults kommuns översiktsplan (Ks).

15 Svar på motion "Lära för livet" (Kf).

16 Svar på motion om mer rörelse i skolan (Kf).

17 Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen (Kf).

18 Svar på remiss från kulturdepartementet - Låt fler forma framtiden (Betänkande från 2014-års demokratiberedning) (Ks).

19 Svar på motion om att demokratisera presidieberedningen i styrelser och nämnder (Kf).

20 Val av ombud till de kommunala bolagen (Ks).

21 Val av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen (Ks).

22 Redovisning av internkontroll av avgångssamtal.

23 Redovisning av medborgarnas användning av insyns- och påverkansmöjligheter.

24 Redovisning av medel för sponsring.

25 Brottsförebyggande rådets handlingsplan (informationsärende).

26 Redovisning av samtal om kvartalsprognosen

27 Kommunstyrelsen informerar.

28 Redovisning av delegationsbeslut.

29 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2016 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 200 000 kr Förslag ärende nr 9 100 000 kr Återstår 0 kr Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (290 kb)

§95 Fastställande av dagordning

§96 Godkännande av byggnation av fastighet i kvarteret Sländan

§97 Svar på motion gällande stölder inom äldreomsorgen

§98 Svar på motion "Renovera Askakens badplats i Lidhult"

§99 Svar på motion om privata bås för omklädning i simhallen

§100 Överföring av investeringsmedel för inköp av belysning till friidrottsarenan Sunnerbovallen

§101 Försäljning av IHD Industrihotell AB

§102 Begäran från tekniska nämnden om omprioritering av projekt inom gatuavdelningen samt omfördelning av investeringsbudget för verksamhetsåret 2016

§103 Utnyttjande av kommunstyrelsens oförutsedda till höghastighetsprojektet

§104 Budget 2017, plan för 2018-2021

§105 Verksamhetsplan för försäljning av kommunal lös egendom

§106 Inköp av fairtradeprodukter

§107 Yttrande över vägplan E4 Ljungby-Toftanäs ­ granskningshandling

§108 Yttrande över Älmhults kommuns översiktsplan

§109 Svar på motion "Lära för livet"

§110 Svar på motion om mer rörelse i skolan

§111 Svar på remiss från kulturdepartementet ­ Låt fler forma framtiden

§112 Svar på motion om att demokratisera presidieberedningen i styrelser och nämnder

§113 Val av ombud till de kommunala bolagen

§114 Val av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

§115 Informationsärenden

§116 Redovisning av delegationsärenden

§117 Redovisning av meddelanden