Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-02-07

Sammanträde 2017-02-07

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Svar på motion om trygga cykelvägar (Kf).

3 Verksamhetsplan för upphandling och inköp av fordon (Ks).

4 Beslut om finansiering av Green Charge 2 (Ks).

5 Utveckling av budgetprocessen (Ks).

6 Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse 2016 (Ks).

7 Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 (informationsärende).

8 Näringslivsklimatet i Ljungby - BISNOD.

9 Information om kapitalförvaltning.

10 Finansiering av Ljungby Business Arena (LBA) (Ks).

11 Redovisning av meddelanden.

12 Kommunstyrelsen informerar.

Magnus Gunnarsson (M), ordförande Kallelse 1(1) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (278 kb)

§12 Svar på motion om trygga cykelvägar

§13 Verksamhetsplan för upphandling och inköp av fordon

§14 Beslut om finansiering av Green Charge 2

§15 Utveckling av budgetprocessen

§16 Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse 2016

§17 Finansiering av Ljungby Business Arena

§18 Informationsärenden

§19 Redovisning av meddelanden