Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-02-14

Sammanträde 2018-02-14

Datum
Klockan
08:15
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning

2 Vi uppmärksammar JVM-silvret i hockey

För beslut

3 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

4 Årsredovisning 2017

- ekonomi
- verksamhetsberättelse
- måluppföljning
- resultatbalansering

7 Investering och placering av skatepark

8 Avgifter sport- och simhallar

9 Redovisning utredning om fritidsgård för äldre ungdomar

10 Aktivitetsplan för jämställdhet 2018

11 Avtal Berättarnätet Kronoberg

13 Regeringsbeslut om möjligheten för kommunerna att rekvirera medel till sommarlovsaktiviteter och aktiviteter under andra lov

Information

15 Information från presidie och rådsrepresentanter

17 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden