Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-03-27

Sammanträde 2019-03-27

Datum
Klockan
08:15
Plats
Klubbrummet Sunnerbohallen

1 Fastställande av dagordning

Information

2 Mötesplats Godsmagasinet - Maria Stansert och Annelie Ingmar

För beslut

3 Motion - Jämställdhetspolicy i föreningslivet

4 Motion - Utredning ny bowlinghall

5 Inriktningsbeslut om bowlingverksamheten i Sunnerbohallen

6 Schablonbelopp till föreningsstöd

7 Yttrande över kulturmiljöprogram

8 Yttrande över detaljplan Björnen med flera

Uppföljning

9 Verksamhetsplan för kultur 2018-2020

10 Ekonomiuppföljning till och med februari 2019

Information

11 Budget 2020 - 2024

13 Information från presidie och rådsrepresentanter

15 Övriga frågor

Ordförande Ulla Hansson Kallelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (225 kb)

§28 Information Mötesplats Godsmagasinet

§29 Motion - Jämställdhetspolicy i föreningslivet

§30 Motion - Utredning ny bowlinghall

§31 Inriktningsbeslut om bowlingverksamheten i Sunnerbohallen

§32 Schablonbelopp till föreningsstöd

§33 Yttrande över detaljplan Björnen med flera

§35 Uppföljning verksamhetsplan för kultur 2018-2020

§36 Ekonomiuppföljning till och med februari 2019

§39 Information från presidie och rådsrepresentanter