Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-05-23

Sammanträde 2012-05-23

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport till och med april 2012

Beslutsärende

4 Aktivitetsplan för jämställdhet 2012-2014

5 Avgiftshöjningar 2012

* Kvarteret Fritiden
* Musikskolan

6 Förslag till fördelning av investeringsbidrag vt 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§42 Föregående protokoll

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden gör följande tillägg i föregående protokoll § 34:

I tjänsteskrivelsen gällande investeringsäskanden ska punkten gällande hållbar utveckling vara ifylld.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

I föregående protokoll § 34 yrkade Magnus Årenäs (MP) för att hållbar utveckling ska var ifylld i tjänsteskrivelsen som berör investeringsäskandena.

Detta tillägg kom inte med i beslutet.

§43 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med april månad 2012.

Ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med april månad 2012.

§44 Aktivitetsplan för jämställdhet 2012-2014

2012/0030  109

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar aktivitetsplanen till jämställdhets-strategen för omarbetning till nämndsammanträdet i augusti 2012.

Ärendet

Ljungby kommuns jämställdhetsplan behöver revideras. Kultur- och fritidsförvaltningens jämställdhetsstrateg Peter Ohlsson har sammanställt en aktivitetsplan för 2012-2014.

.

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut:

§ Kultur- och fritidsnämnden godkänner aktivitetsplanen med följande ändring: Jämställdhet i föreningar ska rapporteras till nämnden i stället för till förvaltningschef.

§ En utvärdering av jämställdhetsarbetet ska ges på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i november 2012.

§45 Avgiftshöjningar 2012

2012/0027  806

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag på avgifts-höjningar med tillägget att även årskorten för badet höjs med 10 %.

Musikskolan avgiftshöjningar gäller från och med höstterminen 2012.

Avgiftshöjningen för sport- och ishallar samt bad inomhus gäller från

1 september 2012. Kronoskogsbadets avgift gäller från 4 juni 2012.

Ärendet

Förslag till nya avgifter för sporthallar, gymnastiksalar och ishall för hösten 2012 och våren 2013. Beräknat på 10 % höjning och avrundat till närmaste 10-tal.

Nuvarande pris Nytt pris

SUNNERBOHALLEN

A-salen träning 120 kr 130 kr

Match 175 kr 190 kr

Match ungdom 120 kr 130 kr

Arrangemang max 3 tim 600 kr/tillfälle 660 kr/tillfälle

Arrangemang hel dag 1400 kr/tillfälle 1540 kr/tillfälle

Extern träning (ej från kommunen) 250 kr 280 kr

Extern match 350 kr 390 kr

Hela B-salen träning 90 kr 100 kr

Extern träning 200 kr 220 kr

Heldag 700 kr/tillfälle 770 kr/tillfälle

Heldag extern 1400 kr/tillfälle 1540 kr/tillfälle

Bordtennislokal träning 80 kr 90 kr

Bordtennisbord 50 kr 60 kr

Extern träning 150 kr 170 kr

Fäktlokal träning 70 kr 80 kr

Extern träning 130 kr 140 kr

Klubbrum 90 kr 100 kr

Heldag förening 400 kr/tillfälle 440 kr/tillfälle

Extern 200 kr 220 kr

Extern heldag 700 kr/tillfälle 770 kr/tillfälle

Skyttesalen träning 90 kr 100 kr

Extern träning 200 kr 220 kr

Heldag 700 kr/tillfälle 770 kr/tillfälle

Heldag extern 1300 kr/tillfälle 1430 kr/tillfälle

SPORTHALLAR Kungshög, Hammar, Åbyhallen

Träning 110 kr 120 kr

Match 160 kr 180 kr

Extern träning 250 kr 280 kr

Extern match 350 kr 385 kr

Badmintonbana 60 kr 70 kr

Badmintonbana extern 100 kr 110 kr

GYMNASTIKSALAR Astrad, Hjortsberg,

Träning 80 kr 90 kr

Träning extern 180 kr 190 kr

SUNNERBOHOV

Träning senior/Korpen 320 kr 350 kr

Träning ungdom extern 300 kr 330 kr

Träning senior extern 700 kr 770 kr

Trojahallen

Träning ungdom <16 år 110 kr 120 kr

Träning senior/Korpen 320 kr 350 kr

Match ungdom < 16 år 110 kr 120 kr

Träning ungdom extern 300 kr 330 kr

Träning senior extern 700 kr 770 kr

SIMHALLEN Nuvarande pris Nytt pris
Vuxen 55 kr 60 kr

Ungdomar 11-19 år 45 kr 50 kr

Barn 3-10 år 35 kr 40 kr

Barn 0-2 år Gratis Gratis

Pensionär 45 kr 50 kr

Familjebad stor = 2 vuxna + 2 egna barn 145 kr 160 kr

Familjebad liten = 1 vuxen + 2 egna barn 105 kr 115 kr

(Fler barn: 25 kronor per barn.)

Familjebad mini = 1 vuxen + 1 barn/ungdom 80 kr 90 kr

KRONOSKOGSBADET Gratis för alla 60 kr (Vuxen)

MUSIKSKOLAN

Musikskolan föreslår följande höjningar med början från höstterminen 2012.

Nuvarande pris Nytt pris

Elevavgiften vid musikskolan 700 kr/termin 750 /termin

Instrumenthyra 350 kr/termin 400 /termin

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag på avgifts-höjningar.

Beslutsordning

Ordföranden ställer sitt förslag om att följa förvaltningens förslag på avgifts-höjningar mot S-gruppens förslag att inte höja några avgifter och finner att arbetsutskottet lämnar förvaltningens förslag till avgifthöjningar.

Votering

Omröstning begärs och genomförs.

Ja-röst för ordförandens förslag om att man godkänner förvaltningens förslag på avgiftshöjningar och nej-röst för S-gruppen förslag om att inga avgiftshöjningar ska göras.

Ja

Nej

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Tommy Andersson (C)

X

Ove Trulsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

Anders Bondeson (M)

X

6

5

Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 5 nej-röster och därmed godkänner arbetsutskottet förvaltningens förslag till avgiftshöjningar.

Reservation

Socialdemokratiska gruppen reserverar sig beslutet om höjningar av avgifter.

§46 Fördelning av investeringsbidrag vt 2012

2012/0001  804

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer kultur- och fritidsintendentens förslag och beviljar följande investeringsbidrag: Ljungby brukshundsklubb 20 tkr, Lagans AIK 37tkr, Hamneda GoIK 37 tkr, Ryssby IF 20tkr, Ryssby bygdegårds-förening 18 tkr, Angelstads bygdegårdsförening 7 tkr och Hamneda bygdegårds-förening 20 tkr.

Ärendet

Fram till och med 30 april 2012 har 22 föreningar ansökt om investeringsbidrag. Kultur- och fritidsintendenten lägger fram förslag till fördelning av sökta bidrag. Årets totala investeringsbudget är 75tkr kronor till bygdegårds- och hembygds-föreningar och 135 tkr kronor till övriga föreningar. Kultur- och fritidsintenden lämnar följande förslag till fördelning.

Förening

Ansökt belopp

Ändamål

Förvaltningens förslag

Ljungby brukshundsklubb

20 000

Luftvärmepump

20 000

Lagans AIK

37 000

Gräsklippare

37 000

Ljungby Bågskytteklubb

126 000

Bågskyttebana

0

Hamneda GoIK

50 000

Gräsklippare

37 000

Ljungby Brottarklubb

11 156

Träningsdocka/matchur

0

Friskis & Svettis

80 327

Träningsredskap

0

Friskis & Svettis

45 554

Slipning av golv

0

SMK Ljungby

230 000

Höjd säkerhet på banan m.m.

0

Allianskyrkan Lidhult

20 000

Byte av fönster

0

Ljungby Simsällskap

150 000

Tidtagningsutrustning

0

Ryssby IF

24 500

Luftvärmepump

20 000

Lidhult GoIF

47 200

Fyra bordtennisbord

0

Ljungby Friidrottsklubb

130 000

Tidtagningsutrustning

0

Sportskyttarna i Ljungby

59 350

Miljökulfång

0

Summa

1031087

114 000

Bygegård- och hembygdsföreningar

Ansökt belopp

Ändamål

Förvaltningens förslag

Åsarnas bygdegårdsförening

31875

Diskmaskin

0

Ryssby bygdegårdsförening

18000

Byte av element

18 000

Södra Ljunga bygdegårdsförening

9600

Nya spisar

0

Angelstads bygdegårdsförening

7 000

Takfläktar

7 000

Södra Ljunga vandrarhem

85 000

Ommålning

0

Hamneda hembygdsförening

23 000

Luft/luft värmepump

20 000

Agunnaryds bygdegårdsförening

10 000

Ommålning inomhus

0

Vittaryd-Dörarps hembygdsförening

78 880

Vattenanläggning

0

Summa

263355

45 000

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet för beslut på nämndsammanträdet i maj 2012.

§47 Meddelanden

· Enligt ny biblioteksstatistik ligger Ljungby på 10:e plats i landet när det gäller utlåning. Detta kommer givetvis att uppmärksammas på vårt bibliotek.

· Bibliotekschefen ser positivt på den nya bibliotekslag som nu är ute på remiss.

· Evenemang maj-juni:

Plötsligt en torsdag… 24 maj på Grand, Stereo Explosion.

Cabaret på Grand, 25 & 26 maj samt 1 & 2 juni.

Sommar i parken, 20 & 27 juni samt 4 juli.

Utomhusbio, Nöttja 28 juli, Ryssby 3 augusti, Södra Ljunga 4 augusti, Angelstad 10 augusti och Tannåker 11 augusti.

Berättarfestival, 15-19 juni.

Tågcentralen har extra öppet 26 maj.

ABF firar 100 år den 2 juni, utställning på Ljungbergmuseet.