Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-05-21

Sammanträde 2014-05-21

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

1 (2)

2 . Godkännande av dagordning

Information

3 . Information från Ljungbergmuseet - Pontus Ljungberg

4 . Information om Sunnerbohov - Jan Bernhardsson & Leif Lidfors

Uppföljning

5 . Föregående protokoll

6 . Ekonomiskt utfall till och med april 2014

Beslutsärenden

7 . Yttrande över motion om att rusta stugorna i hembygdsparken

8 . Fördelning av investeringsbidrag våren 2014

9 . Yttrande över städutredning

10 . Yttrande över revidering av ungdomsrådets reglemente

11 . Yttrande över det ungdomspolitiska programmet

12 . Redovisning av föreningarnas medlemsavgifter

13 . Delegationsärenden bidragsutbetalningar

Information

14 . Mål- och utvecklingsarbete allmänkultur och föreningsfrågor

15 . Övertid och sjukfrånvaro

16 . Information om Sunnerboskoj och gatumusikanter

17 . Information från presidiet

19 . Övriga frågor

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare. Anders Bondeson Ann-Kristin Gunnarsson Ordförande Administrativ handläggare anders.bondeson@ljungby.se ann-kristin.gunnarsson@ljungby.se UNDERRÄTTELSE
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (140 kb)

§56 Godkännande av dagordning

§57 Information från Ljungbergmuseét

§58 Information om Sunnerbohov

§59 Föregående protokoll

§60 Ekonomisk utfall till och med april 2014

§61 Motion ­ Rusta upp stugorna i hembygdsparken

§62 Fördelning av investeringsbidrag våren 2014

§63 Yttrande över städutredning

§64 Yttrande över ungdomspolitiska handlingsprogrammet och reglementet för ungdomsrådets

§65 Redovisning av föreningarnas medlemsavgifter

§66 Delegationsärenden bidragsutbetalningar

§67 Mål- och utvecklingsarbete allmänkultur och föreningsfrågor

§68 Övertid och sjukfrånvaro

§69 Information om Sunnerboskoj och gatumusikanter

§70 Information från presidiet