Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-09-17

Sammanträde 2014-09-17

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

1 ()

2 . Godkännande av dagordning

Uppföljning

3 . Föregående protokoll

4 . Ekonomiskt utfall till och med augusti 201

Beslutsärenden

6 . Budet 2015

8 . Bidragsansökan - Ljungby Ifs ansökan om arrangemangsbidrag för sitt 100-årsfirande

9 . Bidragsansökan - Set Söderholm ansöker om bidrag för "Större kulturprojekt" till åkonst i Lagan

Information

10 . Mål- och utvecklingsarbetet Kvarteret Fritiden

11 . Information från presidiet

13 . Övriga frågor

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare. Anders Bondeson Ann-Kristin Gunnarsson Ordförande Administrativ handläggare anders.bondeson@ljungby.se ann-kristin.gunnarsson@ljungby.se UNDERRÄTTELSE
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (132 kb)

§85 Godkännande av dagordning

§86 Föregående protokoll

§87 Ekonomisk utfall till och med augusti 2014

§88 Utvärdering Sunnerboskoj

§89 Mål- och utvecklingsarbetet Kvarteret Fritiden

§92 Bidragsansökan ­ Ljungby IFs ansökan om arrangemangsbidrag för sitt 100-årsfirande

§93 Bidragsansökan från "Större kulturprojekt" till åkonst i Lagan