Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-10-22

Sammanträde 2014-10-22

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

1 (2)

2 . Godkännande av dagordning

4 . Ekonomiskt utfall till och med september 201

5 . Mål- och utvecklingsarbetet biblioteket

6 . Redovisning av LOK-stödsansökningar våren 2014

8 . Detaljbudget och verksamhetsplan 2015

9 . Riktlinjer och stadgar för priser och stipendier

10 . Riktlinjer för bidrag till jubilerande föreningar

11 . Bidragsansökan - Ljungby Ifs ansökan om arrangemangsbidrag för sitt 100-årsfirande

12 . Höstens fördelning av investeringsbidrag

14 . Information från presidiet

16 . Övriga frågor

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare. Anders Bondeson Ann-Kristin Gunnarsson Ordförande Administrativ handläggare anders.bondeson@ljungby.se ann-kristin.gunnarsson@ljungby.se UNDERRÄTTELSE
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (141 kb)

§95 Godkännande av dagordning

§96 Föregående protokoll

§97 Ekonomisk utfall till och med september 2014

§98 Mål- och utvecklingsarbetet biblioteket

§99 Redovisning av LOK-stödsansökningar våren 2014

§101 Budget och verksamhetsplan 2015

§102 Riktlinjer och stadgar för priser och stipendier

§103 Riktlinjer för bidrag till jubilerande föreningar

§104 Bidragsansökan ­ Ljungby IFs ansökan om arrangemangsbidrag för sitt 100-årsfirande

§105 Fördelning av investeringsbidrag hösten 2014

§106 Sammanträdesdagar 2015

§107 Information från presidiet