Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-12-17

Sammanträde 2014-12-17

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

Uppföljning

3 Föregående protokoll

4 Ekonomiskt utfall till och med november 2014

6 Intern kontroll uppföljning 2014

7 Jämställdhetsplan uppföljning 2012-2014

8 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Beslutsärenden

9 Attesträtt 2015

10 Medborgarförslag - Förbättra badplatsen i Bräkentorp

12 Plansamråd över detaljplan för del av Ljungby 7:105

13 Verksamhetsförändring fritidsgården

Information

14 Information från presidiet

16 Övriga frågor

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare. Anders Bondeson Ann-Kristin Gunnarsson Ordförande Administrativ handläggare anders.bondeson@ljungby.se ann-kristin.gunnarsson@ljungby.se KALLELSE 1(2)und Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (136 kb)

§121 Godkännande av dagordning

§122 Föregående protokoll

§123 Ekonomisk utfall till och med november 2014

§125 Intern kontroll uppföljning 2014

§126 Jämställdhetsplan uppföljning 2012-2014

§127 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

§129 Medborgarförslag - Förbättra badplatsen i Bräkentorp

§130 Kulturplan Ljungby kommun

§131 Plansamråd över detaljplan för del av Ljungby 7:105 (Långgatan)

§132 Fritidsgårdens ändrade verksamhet hösten 2014

§133 Information från presidiet

§134 Skyltning av fornstugor vid hembygdsparken

§135 Regelverk för hur djur får vistas vid våra utomhusbassängbad