Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-02-23

Sammanträde 2015-02-23

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Information om turistbyråverksamheten

2 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

3 Val av representant till rådet som utser pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård

4 Årsredovisning 2014

- ekonomi - verksamhetsberättelse - måluppfyllnad - resultatbalansering

5 Medborgarförslag - Utnyttja Lagaån

6 Motion - Fritt fiske i Lagaån

Information

8 Prioriteringsordning anläggningar

9 Projekt Lagavallen - Bengt Gustavsson

10 Synpunktsstatistik kvartal 4 2014

11 Information från presidiet

13 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (130 kb)

§27 Information om turistbyråverksamheten

§28 Fastställande av dagordning

§29 Val av representant till rådet som utser pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård

§30 Årsredovisning 2014

§31 Medborgarförslag ­ Utnyttja Lagaån

§32 Motion ­ Fritt fiske i Lagaån

§33 Intern kontroll 2015

§34 Prioriteringsordning

§36 Synpunktsstatistik kvartal 4 2014

§37 Information från presidiet