Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-04-20

Sammanträde 2015-04-20

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Biblioteken

- mål- och aktivitetsplan
- information om verksamheten

3 Musikskolan

- mål- och aktivitetsplan
- information om verksamheten

4 Ekonomiuppföljning tom mars 2015

Beslutsärenden

6 Budgetäskanden drift 2016

7 Budgetäskanden investeringar 2016-2020

9 Fördelning av överskott från 2013 och 2014

10 Nytt servicehus Kvarteret Fritiden

11 Smålands kulturfestivals ansökan om medel

12 Bidragsansökan Tågcentralen

13 Medborgarförslag - Bryggor i Ryssbysjön

14 Motion - Utveckla Hunsberget

16 Prioriteringslista anläggningar och lokaler

18 Motion - Ge Smålandsoperan en hemvist i Ljungby

Information

19 Stipendier och priser 2015

20 Information från presidiet

22 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (138 kb)

§57 Fastställande av dagordning

§58 Information om biblioteken

§59 Information från musikskolan

§60 Ekonomiuppföljning till och med mars 2015

§62 Budgetäskanden drift 2016

§63 Budgetäskanden investeringar 2016-2020

§64 Förvaltningsmål 2016

§65 Fördelning av överskott från 2013 och 2014

§66 Nytt servicehus Kvarteret Fritiden

§67 Smålands kulturfestivals ansökan om medel

§68 Bidragsansökan Tågcentralen

§69 Medborgarförslag - Bryggor i Ryssbysjön

§70 Motion - Utveckla Hunnsberget

§72 Prioriteringlista anläggningar och lokaler

§73 Delegering arbetsmiljö

§74 Motion ­ Ge Smålandsoperan en hemvist i Ljungby

§75 Information från presidiet