Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-02-17

Sammanträde 2016-02-17

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Årsbokslut 2015

- Ekonomi - Verksamhetsberättelse - Måluppfyllnad - Resultatbalansering

4 Meddelanden

Från och med 2016 kommer alla meddelanden redovisas på extranätet och kommer endast tas upp om någon har frågor. Nämnden godkänner redovisningen.

5 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden