Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-03-23

Sammanträde 2016-03-23

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

Information

2 Information om kulturskoleutredning (beslut i april)

Uppföljning

3 Ekonomiuppföljning till och med februari 2016

Beslutsärenden

4 2015 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

5 Yttrande angående utdelning ur Dahlinfonden 2015

6 Motion - Anläggande av hinderbana

7 Motion - Aktivitetshus för ungdomar

8 Medborgarförslag - Omklädningsrum för funktionshindrade

9 Stöd till integration - riktlinjer för bidrag till föreningar

Information

11 Budget 2017 (beslut i april)

12 Information från presidie och rådsrepresentanter

14 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Underrättelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§4 Information om kulturskoleutredning

§5 Ekonomiuppföljning till och med februari 2016

§6 2015 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

§7 Yttrande angående utdelning ur Dahlinfonden 2016

§8 Motion - Anläggande av hinderbana

§9 Motion - Aktivitetshus för ungdomar

§10 Medborgarförslag - Omklädningsrum för funktionshindrade

§11 Stöd till integration - riktlinjer för bidrag till föreningar

§14 Information från presidie och rådsrepresentanter

§15 Projektet "Allas möjlighet till aktiv fritid" har beviljats 100 000 kr från