Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-09-28

Sammanträde 2016-09-28

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Kvarteret fritidens verksamhet

3 Ekonomiuppföljning till och med augusti 2016

För beslut

4 Yttrande över "Verksamhetsplan Renare Ljungby"

5 Avsiktsförklaring till Allmänna arvsfonden för Teater 16

6 Förslag på namnändring på Lagavallen Ljungby

7 Bidragsansökan från Friluftsfrämjandet Ljungby

Information

9 Enkät om idrottsskolan

10 Information från presidie och rådsrepresentanter

12 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§50 Fastställande av dagordning

§51 Kvarteret fritidens verksamhet

§52 Ekonomiuppföljning till och med augusti 2016

§53 Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet

§54 Yttrande över "Verksamhetsplan Renare Ljungby"

§55 Avsiktsförklaring till Allmänna arvsfonden för Teater 16

§56 Förslag på namnändring på Lagavallen Ljungby

§57 Bidragsansökan från Friluftsfrämjandet Ljungby

§59 Information om SCB:s medborgarundersökning

§60 Enkät om idrottsskolan

§61 Information från presidie och rådsrespresentanter

§62 Information om vilka kulturhändelser som är på gång hösten 2016.