Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-10-26

Sammanträde 2016-10-26

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Biblioteket verksamhet och måluppfyllnad

3 Ekonomiuppföljning till och med september 2016

4 Redovisning av projekt ”Mötesplatsen” - Jonas Jansson Teater 16

5 Redovisning Sunnerboskoj sommaren 20160 – Christer Karlsson

Beslutsärenden

6 Sammanträdesdagar 2017

9 Kontaktpolitiker i förvaltningens verksamheter

10 Ansökan om bidrag för kulturskola från Kulturrådet

11 Synpunktsstatistik kvartal 2-3 2016

Information

13 Information från presidie och rådsrepresentanter

15 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (227 kb)

§63 Biblioteket verksamhet och måluppfyllnad

§64 Ekonomiuppföljning till och med september 2016

§65 Redovisning av projekt ”Mötesplatsen” - Jonas Jansson Teater 16

§66 Redovisning Sunnerboskoj sommaren 2016 – Christer Karlsson

§67 Sammanträdesdagar 2017

§68 Fördelning av budget 2017

§69 Motion – Ljungby-app

§70 Kontaktpolitiker i förvaltningens verksamheter

§71 Ansökan om bidrag för kulturskola från Kulturrådet

§72 Synpunktsstatistik kvartal 2-3 2016

§74 Information från presidie och rådsrepresentanter