Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2017-03-22

Sammanträde 2017-03-22

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Ungdomsrådets verksamhet - representanter från ungdomsrådet

3 Kulturskolans verksamhet, mål och aktivitetsplan

Beslutsärenden

4 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2016

6 Samråd för vindkraftplan Ljungby kommun

7 Avtal Berättarnätet Kronoberg

11 Arbetsmiljöverkets granskning av Ljungby bibliotek

12 Information från presidie och rådsrepresentanter

14 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Underrättelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§17 Ungdomsrådets verksamhet - representanter från ungdomsrådet

§18 Kulturskolans verksamhet, mål och aktivitetsplan

§19 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2016

§20 Intern kontroll 2017

§21 Samråd för vindkraftplan Ljungby kommun

§22 Avtal Berättarnätet Kronoberg

§23 Utökad attesträtt 2017

§26 Arbetsmiljöverkets granskning av Ljungby bibliotek

§27 Information från presidie och rådsrepresentanter