Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2017-06-21

Sammanträde 2017-06-21

Datum
Klockan
Plats

1 Information om integration - Annelie Ingmar

2 Information om Mötesplatsen Godsmagasinet - Maria Stansert

3 Fastställande av dagordning

Uppföljning

4 Ekonomi till och med maj 2017

Beslutsärenden

5 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

6 Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet

8 Ljungbyrevyns bidragsansökan till större kulturarrangemang

9 Ansökan om planändring för fritidsgårdens lokal i Lagan

10 Nytt kulturmiljöprogram för Ljungby kommun - Emelie Olsson & Johan Håkansson

12 Reviderade riktlinjer för integrationsbidraget

13 Remissyttrande till Länsstyrelsen angående kulturmiljöer med riksintresse - Emelie Olsson & Johan Håkansson

14 Ändrat budgetansvar för Grand och Godsmagasinet

15 Idrottshall vid Hjortsbergsskolan

Information

17 Information från presidie och rådsrepresentanter

19 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (228 kb)

§41 Information om integration - Annelie Ingmar

§42 Information om Mötesplatsen Godsmagasinet - Maria Stansert

§43 Fastställande av dagordning

§44 Ekonomi till och med maj 2017

§45 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§46 Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet

§47 Stipendier och priser

§48 Ljungbyrevyns bidragsansökan till större kulturarrangemang

§49 Ansökan om planändring för fritidsgårdens lokal i Lagan

§50 Nytt kulturmiljöprogram för Ljungby kommun

§51 Försäljning av burkini

§52 Reviderade riktlinjer för integrationsbidrag

§53 Remissyttrande till Länsstyrelsen angående kulturmiljöer med riksintresse

§54 Ändrat budgetansvar för Grand och Godsmagasinet

§55 Idrottshall vid Hjortsbergsskolan

§56 Yttrande till Boverket och Allmänna arvsfonden angående Bolmsö bygdegårds utbyggnad

§57 Information från presidie och rådsrepresentanter