Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-04-18

Sammanträde 2018-04-18

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Ekonomiuppföljning till och med mars 2018

För beslut

3 Uppdrag efter motion om vattenprover i Ryssby simhall

4 Medborgarförslag - Bidrag till miljövänliga gräsklippare

6 Uppdrag om inrättande av guidade bussturer inom kommunen

7 Priser och uthyrningsregler för Grand och Godsmagasinet

8 Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg

9 Policy och riktlinjer för den offentliga konsten i Ljungby kommun

10 Kulturskolans ansökan om bidrag från Kulturrådet

11 Fördelning av bidrag ur Dahlinfonden 2018

12 Budget drift/investering 2019-2023

13 Personuppgiftsbiträdesavtal för Microsofts molntjänster

Information

15 Information från presidie och rådsrepresentanter

17 Övriga frågor

Underrättelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (228 kb)

§25 Ekonomiuppföljning till och med mars 2018

§26 Uppdrag efter motion om vattenprover i Ryssby simhall

§27 Medborgarförslag - Bidrag till miljövänliga gräsklippare

§29 Uppdrag om inrättande av guidade bussturer inom kommunen

§30 Priser och uthyrningsregler för Grand och Godsmagasinet

§31 Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg

§32 Policy och riktlinjer för den offentliga konsten i Ljungby kommun

§33 Kulturskolans ansökan om bidrag från Kulturrådet

§34 Fördelning av bidrag ur Dahlinfonden 2018

§36 Personuppgiftsbiträdesavtal för Microsofts molntjänster

§37 Information från presidie och rådsrepresentanter