Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-11-21

Sammanträde 2018-11-21

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

Information och uppföljning

2 Redovisning Mötesplats Godsmagasinet - Maria Stansert &

3 Ekonomiuppföljning till och med oktober 2018

4 Synpunktsstatistik kvartal 3 2018

5 Förstudie Kvarteret Fritiden - Hans-Jörgen Holmberg

För beslut

6 Budget 2019

- Ekonomisk fördelning
- Budgettext
- Förvaltningsmål

8 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

9 Vrå bygdegårdsförenings ansökan om Boverkets investeringsbidrag

10 Verksamhetsplan för föreningsbidrag

Information

12 Information från presidie och rådsrepresentanter

14 Övriga frågor

Underrättelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§69 Redovisning Mötesplats Godsmagasinet

§70 Ekonomiuppföljning till och med oktober 2018

§71 Synpunktsstatistik kvartal 3 2018

§72 Förstudie kvarteret Fritiden

§75 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

§76 Vrå bygdegårdsförenings ansökan om Boverkets investeringsbidrag

§77 Verksamhetsplan för föreningsbidrag