Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-01-23

Sammanträde 2019-01-23

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Presentation av ledamöter och ersättare

3 Presentation av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter

4 Information om kulturmiljöprogrammet -

Emelie Olsson & Johan Håkansson

För beslut

5 Val av fem ledamöter och fem ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott (ta fram förslag)

6 Val av ordförande och vice ordförande till arbetsutskottet

7 Val av två kontaktpolitiker i ungdomsrådet

8 Val av en ledamot och en ersättare till brottsförebyggande rådet

9 Val av en representant till rådet som utser pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård

10 Val av två representanter till kommittén för inköp av konst och offentlig utsmyckning

11 Tilläggsäskande arenagolv, förråd och truck - Christer Karlsson

Information

12 Information från presidie och rådsrepresentanter

14 Övriga frågor

Ordförande Ulla Hansson Kallelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (224 kb)

§1 Presentation av ledamöter och ersättare

§2 Presentation av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter

§3 Information om kulturmiljöprogrammet -

§4 Val av fem ledamöter och fem ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§5 Val av ordförande och vice ordförande till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§6 Val av två kontaktpolitiker i ungdomsrådet

§7 Val av en ledamot och en ersättare till brottsförebyggande rådet

§8 Val av en representant till rådet som utser pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård

§9 Val av två representanter till kommittén för inköp av konst och offentlig utsmyckning.

§10 Tilläggsäskande arenagolv, förråd och truck

§11 Information från presidie och rådsrepresentanter