Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-02-27

Sammanträde 2019-02-27

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

1 Fastställande av dagordning

För beslut

2 Aktivitesplan för jämställdhet 2019 - förvaltningens jämställdhetsstrateg & jämställdhetsombud (kl.8.15)

Information

3 Utredning av förutsättningar för framtida bibliotek/mötesplats - Christina Rohde, Tom Grundell, Lina Holmér (kl.9.00)

4 Förstudie kvarteret Fritiden - Hans-Jörgen Holmberg (kl.10.00)

För beslut

5 Årsbokslut 2018

- Ekonomi
- Verksamhetsberättelse (kommer närmare mötet)
- Måluppfyllnad

6 Revidering av delegationsordning

8 Bidragsansökan Lagans golfklubb

9 Yttrande över kulturmiljöprogram

10 Aktivitetsplan för jämställdhet 2019

11 Avtal långsiktigt kulturstöd Berättarnätet Kronoberg

12 Tilläggsäskande renovering Grand - Tom Grundell, Snjezana Jelica, Emelie Olsson

Uppföljning

13 Biblioteksplan 2017-2019 - Lina Holmér

14 Teater 16/Lokal 16 - Jonas Jansson (kl.11.00)

15 Fritidsgården lokaler i Lagan - Helena Persson

(uppföljning KFN beslut 2018-12-18 § 84)

Information

16 Information från presidie och rådsrepresentanter

18 Övriga frågor

Ordförande Ulla Hansson Underrättelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (229 kb)

§14 Fastställande av dagordning

§15 Aktivitesplan för jämställdhet 2019

§16 Utredning av förutsättningar för framtida bibliotek/mötesplats

§17 Förstudie kvarteret Fritiden

§19 Revidering av delegationsordning

§20 Utökad attesträtt 2019

§21 Bidragsansökan Lagans golfklubb

§22 Yttrande över kulturmiljöprogram

§23 Avtal långsiktigt kulturstöd Berättarnätet Kronoberg

§24 Tilläggsäskande renovering Grand

§25 Biblioteksplan 2017-2019

§27 Fritidsgården lokaler i Lagan

§28 Information från presidie och rådsrepresentanter