Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2018-06-27

Sammanträde 2018-06-27

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning.

4 Beslut om antagande av detaljplan för del av Replösa 4:40 norr om före detta Replösaskolan i Ljungby

5 Beslut om antagande av detaljplan för del av fastigheten Ljungby 7:131 och 14:10.

6 Torp 2:3, upphävande av beslut om föreläggande om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

7 Elinge 21:1, upphävande av beslut om föreläggande gällande ovårdade byggnader.

8 Elinge 16:3, upphävande av beslut om åtgärds föreläggande gällande ovårdad byggnad.

9 Sävsångaren 3, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd. -

10 Björklunden 12, ansökan om bygglov för ändring av kulörbyte på fasad, fönsterinramning, plank med mera. - Moa Berntsson

11 Hölminge 4:72 och 4:73, ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.

12 Lamellen 13, beslut om byggsanktionsavgift för olovligt upplag.

13 Torg 2:28, ansökan om bygglov för uppförande av plank.

14 Axel 5, ansökan om bygglov för ändring av fasad på tvåbostadshus.

15 Åby 3:68, beslut om upphävande av åtgärdsföreläggande för ovårdad byggnad. - Therese Lindström

16 Deranäs 14 och Nockarp 1:10, ansökan om bygglov för nybyggnad av tre vindkraftverk.

17 Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, beslut om att avvisa anmälan om vindkraftverk.

18 Långraden 12, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

19 Sländan 7, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

20 Ryssby 3:39, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

21 Lidhult 1:86, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

22 Fritiden 2, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

23 Gymnasiet 1, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

24 Torg 7:1, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

25 Åby 3:78, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

26 Bandybanan 1, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

27 Stenbacken Nedre 11, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

28 Läraren 20, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

29 Torg 2:24, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

30 Lyktan 1, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

31 Domsätet 20, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

32 Lidhult 21:19, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.

33 Astrad 12, beslut om utdömande av miljösanktiosavgift för att inte ha utfört läckagekontroll inom 12 månader.