Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2017-06-21

Sammanträde 2017-06-21

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Fastställande av dagordning

4 Angelstads-Kärragården 1:70, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

5 Bo 1:5, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

6 Bolmsö-Skeda 1:24, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus.

7 Tannåker 1:4, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus.

8 Rubinen 17, ansökan om bygglov för ändring av fasadmaterial från stående betongelement till tegel på bostadshus.

9 Elinge 21:1, beslut om rivningsföreläggande med vite, ovårdad byggnad.

10 Åby 3:80, beslut om rivningsföreläggande med vite, ovårdad byggnad.

11 Bråna 2;14, beslut om föreläggande med vite, ovårdad fastighet.

12 Finnatorp 1:1, beslut om upphävande av föreläggande med löpande vite, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

13 Torg 2:65, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. -

14 Gertrud 15, ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av museum och flytt av byggnad.

15 Ljungby 7:104, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till stödboende.

16 Loshult 1:55, beslut om byggsanktionsavgift för nybyggnad av komplementbyggnad/gäststuga, olovligt utförd.

17 Projektuppdrag för kulturmiljöprogram.

18 Yttrande om fördjupad beskrivning av kulturmiljö av riskintresse, Toftaholm, Bolmsö Kyrkby, Tjust och Lida-Husaby.

19 Beslut om antagande av detaljplan för Berghem 1:24 (Hotell Ljungby)

20 Eka 3:6, beslut om betydande miljöpåverkan för permanent motorbana.

21 Eka 3:6, anmälan om miljöfarlig verksamhet för permanent motorbana.

22 Yttrande till Trafikverket om ändamålsenligt skydd vid Bergaåsen.

23 Dörarp 5:124, beslut om förbud förenat med vite om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

24 Dörarp 5:27, beslut om förbud förenat med vite om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

25 Hulan 1:26, ansökan om strandskyddsdispens för solpaneler.

§87 Fastställande av dagordning

§88 Meddelande och information

§89 Delegationsärenden

§90 Angelstads-Kärragården 1:70, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

§91 Bo 1:5, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

§92 Bolmsö-Skeda 1:24, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus.

§94 Rubinen 17, ansökan om bygglov för ändring av fasadmaterial från stående betongelement till tegel på bostadshus.

§95 Elinge 21:1, beslut om rivningsföreläggande med vite, ovårdad byggnad.

§96 Åby 3:80, beslut om rivningsföreläggande med vite, ovårdad byggnad.

§97 Bråna 2;14, beslut om föreläggande med vite, ovårdad fastighet.

§98 Finnatorp 1:1, beslut om upphävande av föreläggande med löpande vite, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

§99 Torg 2:65, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. -

§100 Gertrud 15, ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av museum och flytt av byggnad.

§101 Ljungby 7:104, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till stödboende.

§102 Loshult 1:55, beslut om byggsanktionsavgift för nybyggnad av komplementbyggnad/gäststuga, olovligt utförd.

§103 Projektuppdrag för kulturmiljöprogram.

§104 Yttrande om fördjupad beskrivning av kulturmiljö av riskintresse, Toftaholm, Bolmsö Kyrkby, Tjust och Lida-Husaby.

§105 Beslut om antagande av detaljplan för Berghem 1:24 (Hotell Ljungby)

§106 Eka 3:6, beslut om betydande miljöpåverkan för permanent motorbana.

§107 Eka 3:6, anmälan om miljöfarlig verksamhet för permanent motorbana.

§108 Yttrande till Trafikverket om ändamålsenligt skydd vid Bergaåsen.

§109 Dörarp 5:124, beslut om förbud förenat med vite om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§111 Hulan 1:26, ansökan om strandskyddsdispens för solpaneler.