Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2017-10-25

Sammanträde 2017-10-25

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby

1 Fastställande av dagordning

4 Detaljbudget med mål för 2018.

Information och frågor diverse Bygg

5 Brännebassalt 1:6, ansökan om utdömande av vite gällande tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

6 Bråna 1:38, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt altan.

7 Getaboda 1:10, ansökan om bygglov för nybyggnad av övernattningsstuga.

Information och frågor bygg Plan

8 Beslut om samråd för detaljplan Replösa 4:40, Sallebro i Ljungby

Information och frågor plan Miljö

9 Indexuppräkning av timtaxa.

10 Bolmstad 2:45, yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö gällande överklagat beslut om avslag på strandskyddsdispens.

§136 Fastställande av dagordning

§137 Meddelande och information

§139 Detaljbudget med mål för 2018

§140 Brännebassalt 1:6, ansökan om utdömande av vite gällande tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§141 Bråna 1:38, anskan om bygglov för nybyggnad av garage samt altan.

§142 Getaboda 1:10, ansökan om bygglov för nybyggnad av övernattningsstuga.

§143 Beslut om samråd för detaljplan Replösa 4:40, Sallebro i Ljungby.

§144 Indexuppräkning av timtaxa.

§145 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö gällande överklagat beslut om avslag på strandskyddsdispens