Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-11-28

Sammanträde 2018-11-28

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

6 Förordnande av personer med kompletterande beslutanderätt

7 Samverkan i vård och omsorg för patienter med trakeostomi i

9 Revidering av socialnämndens reglemente

11 Tillståndsplikt för LOV-företag

12 Statistik över LVU relaterade beslut i Ljungby kommun

13 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

16 Information från brottsförebyggande rådet

17 Information, klagomål/individärende, sekretess

18 Delegationsbeslut, sekretess

20 Övriga frågor