Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-09-18

Sammanträde 2013-09-18

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - IFO vuxensektionen

5 Tillsyn enligt alkohollagen i Ljungby kommun, yttrande till Länsstyrelsen

6 Intern kontroll av handläggningstider barn- och ungdomssektionen - enligt internkontrollplan 2013

7 Information från Kvinnojouren

9 Information om familjecentralen

11 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (81 kb)

§96 Informationsärenden

§97 Tillsyn enligt alkohollagen i Ljungby kommun Yttrande till länsstyrelsen

§98 Intern kontroll av handläggningstider barn- och ungdomssektionen Enligt internkontrollplan 2013

§99 Aktuellt inom verksamheten