Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-10-16

Sammanträde 2013-10-16

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Ågård hemtjänst samt hemsjukvården

5 Ändring i delegationsordningen gällande alkohollagstiftning

7 Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013

8 Brukarundersökning kundval i hemtjänsten

9 Yttrande - Granskning av detaljplan för del av Ljungby 7:184 i Ljungby stad (Dnr 2012/1984)

10 Sjukfrånvaro, aktuell statistik socialförvaltningen

12 Information om tillsynen gällande detaljhandelns försäljning av läkemedel

13 Information om killprojektet samt kvinnoprojektet

15 Information om familjecentralen

17 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (9 kb)

§102 Ekonomisk uppföljning

§104 Ändring i delegationsordningen gällande alkohollagstiftning

§105 Yttrande ­ Granskning av detaljplan för del av Ljungby 7:184 i Ljungby stad (Dnr 2012/1984)

§106 Aktuellt inom verksamheten

§107 Avtalsuppföljning LOV 2013

§108 Informationsärenden

§109 Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013

§110 Ökat samarbete inom missbruks-/ och beroendevården

§111 Brukarundersökning kundval i hemtjänsten