Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-11-27

Sammanträde 2013-11-27

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Svar på motion "Inga tvångsarbeten i vår kommun"

4 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner

5 Deluppföljning av chefsorganisation 2013

6 Skrivelse från Tellus hemtjänst AB

7 Samordning för Linnéa, slutrapportering

9 Ordinarie sammanträdesdagar 2014

10 Nationell statistik för Senior alert http://www.lj.se/senioralert

11 Information om flyktingmottagande

12 Information om fixartjänsten

14 Info om Lex Sarah från privat verksamhet, sekretess

15 Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst

17 Information om familjecentralen

19 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (8 kb)

§113 Svar på motion "Inga tvångsarbeten i vår kommun"

§114 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner

§115 Ordinarie sammanträdesdagar 2014

§116 Deluppföljning av chefsorganisation 2013

§117 Skrivelse från Tellus hemtjänst AB

§118 Informationsärenden

§119 Ekonomisk uppföljning

§120 Aktuellt inom verksamheten