Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-04-23

Sammanträde 2014-04-23

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

5 SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2013

6 Statsbidrag för att utbilda processledare inom Äldres behov i centrum, ÄBIC

8 Information om familjecentralen

9 Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst

12 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (130 kb)

§39 Ekonomisk uppföljning

§40 SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2013

§41 Statsbidrag för att utbilda processledare inom Äldres behov i centrum, ÄBIC

§43 Informationsärenden

§44 Aktuellt inom verksamheten

§46 Yttrande ­ plangranskning över detaljplan för Bolmstad 2:10, Mjälens camping (Dnr 2012/1557)