Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-05-27

Sammanträde 2015-05-27

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Förändring av riktlinjer och mål för äldreråden, individ- och familjeomsorgs-, psykiatri- och LSS/LASS-råden

3 Svar på medborgarförslag - driv tvätteri som daglig verksamhet i kommunen

4 Svar på motion om referenser och registerutdrag vid anställning i äldreomsorgen

5 Innovationspris i socialförvaltningen

6 Individärende, sekretess

12 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (134 kb)

§36 Fastställande av dagordning

§37 Förändring av riktlinjer och mål för äldreråden, individ- och familjeomsorgs-, psykiatri- och LSS/LASS-råden

§38 Svar på medborgarförslag ­ driv tvätteri som daglig verksamhet i kommunen

§39 Svar på motion om referenser och registerutdrag vid anställning i äldreomsorgen

§40 Innovationspris i socialförvaltningen

§41 Informationsärenden