Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-06-17

Sammanträde 2015-06-17

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Resurser i förhållande till kapacitet på särskilt boende

3 Svar på medborgarförslag - Gör om gamla diskrummet på Västanå till ett kök för väntjänstens verksamhet

4 Svar på motion angående projekt med sex timmars arbetsdag

6 Godkännande av hyresavtal för HVB Ensamkommande Hammaren

7 Förändring i delegationsordning

9 Rapport avseende situationen inom myndighetsavdelningens barn- och familjeområde

10 Utbildning om alkoholhandläggning

11 Redovisning av dagcentralernas verksamhet

13 Meddelanden, delvis sekretess enligt 26 kap 1 § OSL*

14 Delegationsbeslut, sekretess enligt 26 kap 1 § OSL*

Ordförande Bo Ederström (M) *offentlighets- och sekretesslagen Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (133 kb)

§43 Fastställande av dagordning

§44 Resurser i förhållande till kapacitet på särskilt boende

§45 Svar på medborgarförslag - Gör om gamla diskrummet på Västanå till ett kök för väntjänstens verksamhet

§46 Svar på motion angående projekt med sex timmars arbetsdag

§47 Förändring av riktlinjer och mål för äldreråden, individ- och familjeomsorgs-, psykiatri- och LSS/LASS-råden

§48 Förändring i delegationsordning

§49 Godkännande av hyresavtal för HVB Ensamkommande Hammaren

§50 Informationsärenden