Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-08-26

Sammanträde 2015-08-26

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Resurser i förhållande till kapacitet på särskilt boende

4 Fördelning av schablonersättning för nyanlända flyktingar

5 Information avseende handlingsplan kopplad till rapport enl Lex Sarah, 2015-06-04 - Utredningsfunktionen inom barn- och ungdomsvården, socialtjänsten i Ljungby

9 Meddelanden, delvis sekretess enligt 26 kap 1 § OSL*

10 Delegationsbeslut, sekretess enligt 26 kap 1 § OSL*

Ordförande Bo Ederström (M) *offentlighets- och sekretesslagen Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (225 kb)

§51 Resurser i förhållande till kapacitet på särskilt boende

§53 Fördelning av schablonersättning för nyanlända flyktingar

§54 Informationsärenden