Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-04-20

Sammanträde 2016-04-20

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Långsiktig handlingsplan för barn- och ungdomsvården

4 Svar på motion gällande stölder inom socialförvaltningen

7 Utbildning om TES (TES står för trygghet, enkelhet och säkerhet)

10 Yttrande med anledning av klagomål, sekretessärende (handlingar delas ut på sammanträdet)

11 Delegationsbeslut, sekretess

12 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§28 Fastställande av dagordning

§29 Internkontrollplan 2016

§30 Behov av förstärkning inom barn- och ungdomsvården, myndighetsutövning

§31 Svar på motion gällande stölder inom socialförvaltningen

§33 Informationsärenden

§35 Inbjudan till föreläsning "Leva Livet Hela Livet"