Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-11-23

Sammanträde 2016-11-23

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Hantering av delegerade ärenden och sekretessmeddelanden

4 Ordinarie sammanträdesdagar 2017

5 Yttrande, samråd av verksamhetsplan för klimatanpassning

7 Svar på motion "Starta utbildning för nyanlända i Ljungby"

8 Förslag på nya riktlinjer för julpeng

9 Ansökan om bidrag från pensionärsorganisationen SPF Agunnaryd

10 Detaljbudget och mål 2017

12 Information från förvaltningens ambassadörer

13 Information om IT-säkerheten när det gäller rutiner för journalföring

14 Information om utredningsuppdrag (förvaltningen har fått i uppdrag att utreda formerna och förutsättningarna för nuvarande och framtida behov av socialpsykiatri och LSS-boende)

15 Möjlighet till samverkan kring hantering av hjälpmedel

16 Gemensam alkoholhandläggning med Markaryd och Älmhult

19 Delegationsbeslut, sekretess

20 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§71 Hantering av delegerade ärenden och sekretessmeddelanden

§72 Ordinarie sammanträdesdagar 2017

§73 Yttrande, samråd av verksamhetsplan för klimatanpassning

§74 Återbrukshus ­ steg 2

§75 Svar på motion "Starta utbildning för nyanlända i Ljungby"

§76 Förslag på nya riktlinjer för julpeng

§77 Ansökan om bidrag från pensionärsorganisationen SPF Agunnaryd

§78 Detaljbudget och mål 2017

§79 Informationsärenden