Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-04-19

Sammanträde 2017-04-19

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Yttrande - utdelning ur Dahlinfonden 2017

3 Erbjudande från arbetsgivaren om extraersättning till sjuksköterskor och distriktssköterskor under sommaren 2017

5 Budget 2018 med behovsanalys och omvärldsbevakning, investeringsplan 2018-2022

6 Val av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott efter Bert-Ove Orvnäs (KB)

8 Gemensam alkoholhandläggning Ljungby, Markaryd och Älmhult

9 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

11 Enhetsbesök, återrapportering

13 Delegationsbeslut, sekretess

14 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (227 kb)

§31 Yttrande ­ utdelning ur Dahlinfonden 2017

§32 Erbjudande från arbetsgivaren om extraersättning till sjuksköterskor och distriktssköterskor under sommaren 2017

§33 Handlingsplan - status

§34 Budget 2018 med behovsanalys och omvärldsbevakning, investeringsplan 2018-2022

§35 Val av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott efter Bert-Ove Orvnäs (KB)

§36 Informationsärenden