Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-09-27

Sammanträde 2017-09-27

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Gymnasiestuderande ungdomar upp till 20 år

3 Förslag om kommunal finansiering av regionala samverkans- och stödstrukturen för att stärka långsiktigheten

4 Förslag till utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikappsorganisationer

5 Donation till äldreomsorgen

6 Ordinarie sammanträdesdagar 2018

8 Sammanställning av flyktingmottagande i Ljungby kommun

9 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

10 Information om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

11 Information om Bryssel-resan/EU-stöd

13 Inbjudan till politikerutbildning i folkhälsa

15 Enhetsbesök, återrapportering

16 Delegationsbeslut, sekretess

17 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (227 kb)

§62 Gymnasiestuderande ungdomar upp till 20 år

§63 Förslag om kommunal finansiering av regionala samverkans- och stödstrukturen för att stärka långsiktigheten

§64 Förslag till utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikappsorganisationer

§65 Donation till äldreomsorgen

§66 Ordinarie sammanträdesdagar 2018

§68 Informationsärenden