Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-03-21

Sammanträde 2018-03-21

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Tillägg i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd - Förslag om införande av uteätartillägg

4 Yttrande avseende revisionsrapport: Granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete

5 Svar på motion angående utredning av äldres näringsstatus

6 Patientsäkerhetsberättelse 2017

7 Verksamhetsberättelse socialnämnd 2017

8 Ekonomisk uppföljning - handlingsplan

10 Information om personalsituation HSL

12 Information från kommunens folkhälso- och friskvårdssamordnare

15 Delegationsbeslut, sekretess

16 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (229 kb)

§18 Tillägg i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd Förslag om införande av uteätartillägg

§19 Yttrande avseende revisionsrapport: Granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete

§20 Svar på motion angående utredning av äldres näringsstatus

§21 Patientsäkerhetsberättelse 2017

§22 Verksamhetsberättelse socialnämnd 2017

§23 Handlingsplan-status

§24 Informationsärenden