Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-12-12

Sammanträde 2018-12-12

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Utökning av platser på Fyren

3 Förstudie Harabergsområdet

4 Samråd om detaljplan Bolmörten

5 Förordnande om behörighet för nämndledamöter att fatta beslut enligt

LVU och LVM Informationsärenden

6 Utdelning av innovationspriset 2018

7 Biståndsbedömning, social samvaro

11 Information om TES planering

12 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

15 Delegationsbeslut, sekretess

17 Övriga frågor

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (225 kb)

§85 Utökning av platser på Fyren

§86 Förstudie Harabergsområdet

§87 Yttrande med anledning av samråd för detaljplan för Bolmörten 6, 7 och 8, Hångers

§88 Förordnande om behörighet för nämndledamöter att fatta beslut enligt LVU och LVM

§89 Informationsärenden