Din position: Hem > Ljungby kommun > Tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
13:30
Plats
Lj8ungsätra samlingssalen

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information från Kommunrehab

3 Remiss av förslag till nya reglementen för råden

4 Ny översiktplan för kommunen, planavdelningen tar emot rådets svar på frågorna