Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2018-04-10

Sammanträde 2018-04-10

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadsarkivet

2 Stadsarkivets underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

3 Remissvar angående Ändring i reglemente för kulturnämnden

4 Stadsarkivets månadsrapport mars

5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor