Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2020-03-05

Sammanträde 2020-03-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadsarkivet, Kungsklippan 6

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

a) Stadsarkivets månadsrapport februari
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Information och övriga frågor

- Stadsarkivets arbete med RPA
- Den statliga arkivutredningen
- Introduktion och rundvandring