Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2022-03-24

Sammanträde 2022-03-24

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Stadsarkivariens vidaredelegation - Stadsarkivets månadsrapport februari 2022

4 Svar på remiss Stadens styrning av verksamhetsprojekt. Revisionsrapport från stadsrevisionen nr 7 2021

5 Svar på remiss av Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner

6 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadens styrning av verksamhetsprojekt.

§5 Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska

§6 Information och övriga frågor